O nás

Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša škôlka vyniká kvalitnou výukou, krásnym prostredím a individuálnym prístupom.

Sme súkromná materská škola nachádzajúca sa na pešej zóne mesta Senec v polyfunkčnej budove na 1. nadzemnom podlaží. V zadnej časti budovy je oplotený, chránený a rozľahlý súkromný pozemok, na ktorom sa nachádza športové ihrisko iba pre deti materskej školy. Hlavný vchod do budovy je z pešej zóny. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza parkovisko, ktoré je pre rodičov Foresty Kids bezplatné.

Foresta Kids funguje od roku 2014 a slúži pre deti od 2 do 6 rokov. Vytvorili sme útulné, bezpečné, tvorivé a kreatívne prostredie na edukáciu detí. Naše priestory sa členia na viacero miestností. Pred vstupom do zariadenia nájdete samostatnú šatnu pre deti, recepciu, 4 triedy, kde sú deti rozdelené podľa veku a ich osobitých schopností. Jedáleň na stravovanie detí, kuchynku na výdaj stravy, prípravu desiat a olovrantov. Dve kúpelničky pre staršiu a mladšiu skupinu detí a miestnosť pre riaditeľa školy.

Našim cieľom je celostný rozvoj dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Rozvíjať schopnosti a kompetencie dieťaťa, ako je byť tvorivý , pohotový a nápaditý, samostatný, kriticky myslieť a vedieť sa rozhodovať, identifikovať problém a riešiť ho primeranými spôsobmi a zaujímať sa o veci verejné. Získavať schopnosť aktívne počúvať a súvisle sa vyjadrovať.

Rodičia sa o mesačnom obsahu výchovno - vzdelávacieho procesu a činnosti dozvedia v krátkom reporte, ktorý je im odoslaný prvý deň v mesiaci. Dôležité informácie sú neustále aktualizované na nástenske v šatni a náš personál je vám k dispozícií pri otázke, každého druhu. 

Ponúkame:

 • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
 • Spoznávať, spracúvať, konštruovať poznatky na základe vlastnej aktivity dieťaťa
 • Výchovno - vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Celodennú komunikáciu v anglickom jazyku, rozvoj reči dieťaťa
 • Profesionálny prístup našich pedagógov a zahraničných lektorov ,,native speaker"
 • Rozdelenie tried podľa veku a osobitej schopnosti dieťaťa
 • Vlastné športové ihrisko na rozvoj pohybových zručností dieťaťa
 • Spolupráca so školským logopédom a psychológom
 • Záujmové krúžky v poobedňajších hodinách - tanečný, športový, umelecký
 • Zdravá, vyvážená a racionálna strava
 • Cielené dosiahnutie školskej zrelosti
 • Sezónne výcviky - ( plavecký, korčuliarsky)
 • Výlety, exkurzie
© 2017 FORESTA Kids, Lichnerova 16, Senec, 903 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky