Prečo materská škola FORESTA Kids?

Pretože sme zárukou kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu. Hravá atmosféra, krásne prostredie a moderné výukové aktivity zaručia, že vaše deti u nás budú spokojné, šťastné a pripravené na primárne vzdelávanie.

Skúsení pedagógovia

V našom zariadení sa nachádza plne kvalifikovaní personál. Pani učiteľky sú nie len skvelé pedagogičky, ale aj láskavé a milujúce osoby, ktoré si Vaše deti zamilujú. 

Vzdelávanie a výchova

Individuálny prístup učiteliek a zároveň splnenie požiadaviek výchovno-vzdelávacieho programu podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.


Anglický jazyk

V našom zariadení sa nachádzajú anglické triedy, kde sa výchovno - vzdelávací proces odohravá iba v anglickom jazyku. Po ukončení predprimárneho vzdelávanie je dieťa dostatočne pripravené na primárne vzdelávanie v anglickom jazyku.

U nás nájdete:

1, láskavý, priateľský a individuálny prístup našich pedagogických zamestnancov
2 , rozvoj jazykových kompetencíí komunikáciou v anglickom jazyku
3, aplikáciu do výchovno - vzdelávacieho precesu prvky z metódy Montessori
4, stimuláciu detí ku zdravému životnému štýlu
5, kreatívne , tvorivé, milé a útulné prostredie na celostný rozvoj dieťaťa 

Naše ciele:


- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti

- získavať schopnosť aktívne počúvať, súvisle sa vyjadrovať, rozvoj reči dieťaťa 

-rozvíjať jazykové kompetencie komunikáciou v anglickom jazyku 

- rozvíjať matematickú gramostnosť, jemnú motoriku a vizuomotoriku v zmysluplných činnostiach 

- dosiahnúť školskú pripravenosť u detí a schopnosť učiť sa 

Rýchly kontakt

Napíšte nám

FORESTA Kids
Lichnerova 16, 903 01 Senec 

Mail

forestakids@gmail.com 

Zavolajte

+421 915 87 44 44

© 2017 FORESTA Kids, Lichnerova 16, Senec, 903 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky