SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA V SENCI

Prečo materská škola FORESTA Kids?

Pretože sme zárukou kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu. Hravá atmosféra, krásne prostredie a moderné výukové aktivity zaručia, že vaše deti u nás budú spokojné, šťastné a pripravené na primárne vzdelávanie.

Skúsení pedagógovia

V našom zariadení sa nachádza plne kvalifikovaní personál. Pani učiteľky sú nie len skvelé pedagogičky, ale aj láskavé a milujúce osoby, ktoré si Vaše deti zamilujú. 

Vzdelávanie a výchova

Individuálny prístup učiteliek a zároveň splnenie požiadaviek výchovno-vzdelávacieho programu podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.


Anglický jazyk

V našom zariadení sa nachádzajú anglické triedy, kde sa výchovno - vzdelávací proces odohravá iba v anglickom jazyku. Po ukončení predprimárneho vzdelávanie je dieťa dostatočne pripravené na primárne vzdelávanie v anglickom jazyku.

U nás nájdete:

1, láskavý, priateľský a individuálny prístup našich pedagogických zamestnancov
2 , rozvoj jazykových kompetencíí komunikáciou v anglickom jazyku
3, aplikáciu do výchovno - vzdelávacieho precesu prvky z metódy Montessori
4, stimuláciu detí ku zdravému životnému štýlu
5, kreatívne , tvorivé, milé a útulné prostredie na celostný rozvoj dieťaťa 

Naše ciele:


- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti

- získavať schopnosť aktívne počúvať, súvisle sa vyjadrovať, rozvoj reči dieťaťa 

-rozvíjať jazykové kompetencie komunikáciou v anglickom jazyku 

- rozvíjať matematickú gramostnosť, jemnú motoriku a vizuomotoriku v zmysluplných činnostiach 

- dosiahnúť školskú pripravenosť u detí a schopnosť učiť sa 

Rýchly kontakt

Napíšte nám

FORESTA Kids
Lichnerova 16, 903 01 Senec 

Mail

forestakids@gmail.com 

Zavolajte

+421 915 87 44 44

© 2017 FORESTA Kids, Lichnerova 16, Senec, 903 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!