Denný harmonogram

Hry a činnosti

07:00 - 8:30

Zdravotné cvičenie 

08:30 - 9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, desiata

 9:00 - 09:30

Doobedňajšie výchovno - vzdelávacie aktivity

09:30 - 10:30

Pobyt vonku

10:00 - 11:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, obed

11:00 - 13:00

Odpočinok 

13:00 - 14:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, olovrant

14:45 - 15:30

Hry a činnosti, krúžková činnosť 

15:30 - 17:00