Cenník školného

Pre školský rok 2020/2021

Výučba v anglickom jazyku

Price / Month

5 days per week


390 €

Výučba v slovenskom jazyku

Cena / Mesiac

5 dní v týždni

340 €


Strava/deň


3,50 €